Radovi na tunelu Hranjen odvijaju se neometano

Radovi na izgradnji tunela „Hranjen“ kao dijela buduće brze ceste Goražde – Sarajevo, bez obzira na pandemiju koronavirusa, teku planiranom dinamikom – potvrdio je tehnički rukovodilac gradilišta Enes Ajanović

Po njegovim riječima, radovi na gradnji tunela se odvijaju bez bilo kakvih zastoja

„ Radimo 24 sata, bez ikakvih problema. Na gradilištu je situacija normalna. Do sada je iskopano oko 470 metara glavne cijevi tunela Hranjen i nema ništa što već nismo vidjeli. Radovi se odvijaju potpuno prema dinamici i utvrđenom planu, u zavisnosti od tvrdoće stijene koja je na našoj, južnoj strani i dalje mehka i s te strane postoje ograničenja. Naš korak od toga zavisi, što je mekša stijena moramo ići kraćim korakom, kad je stijena tvrđa idemo dužim korakom“ – pojasnio je Ajanović.

Dodao je da je najvažnije da tokom radova nema nikakvih procesnih zastoja te da su, u skladu sa pandemijom koronavirusa, poduzete sve mjere zaštite

„ Menadžment Euro-Asfalta, kao društveno odgovorne kompanije, još od samog početka pandemije u BiH donio je odluku o formiranju kriznog štaba koji je donio čitav niz mjera na očuvanju zdravlja zaposlenika i poduzima i daljnje mjere na njihovoj zaštiti u smislu podizanja higijenskih uslova  na samom gradilištu“ – pojasnio je Ajanović

Dodao je da su donesene i mjere o restrikciji ulaza na samo gradilište

„ Riječ je o potpunoj kntroli ulaska i izlaska radnika i svog ostalog osoblja koje mora dolaziti na gradilište uključujući i naše dobavljače. I od njih smo tražili da poštuju i primjene zaštitne mjere, od struktnog nošenja maski, rukavica i druge zaštitne opreme. Radnici na gradilište tunela „Hranjen“ dolaze iz različitih krajeva BiH, što u trenutnoj situaciji nalaže poseban oprez. Svi  su dodatno edukovani zbog ove situacije sa pandemijom, upućeni na sve mjere koje trebaju poduzeti uključujući i preporuke za što manje kontakta“ – naglasio je Ajanović.