Sa sjednice Kantonalnog štaba Civilne zaštite

Kantonalni štab civilne zaštite BPK-a Goražde na 21. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom 06.04.2020. godine, primio je k znanju usmene i pisane  izvještaje vezane za postupanja iz svoje nadležnosti u vezi CIVID-19 virusa i to:

 

  • Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
  • JU Kantonalna bolnica Goražde,
  • JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde,
  • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde,
  • JU Dom zdravlja „Dr Isak Samokovlija“ Goražde,
  • Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite BPK Goražde.

 

Predsjednik Komisije za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Skupštine BPK Goražde i ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde zaduženi su da obiđu prostorije STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde i kuću našeg sugrađanina Hadžimešić Jasmina radi utvrđivanja činjenica u vezi sa korištenjem navedenih prostora u stanju nesreće na području Federacije BiH.

 

Kantonalna uprava civilne zaštite BPK Goražde zaduežna je da kontaktira kasarnu Oružanih snaga BiH u Kosovi u vezi sa pomoći u opremanju izolatorija u STŠ „Hasib Hadžović“.

 

Razmatrana je molba Udruženja žena „SEKA“ Goražde, te dostavljena Kriznom štabu Ministarstva za socijalnu politku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, radi davanja preporuke za dalje postupanje.