CRVENI KRIŽ GRADA GORAŽDA OBEZBIJEDIO PAKETE ZA ROMSKU POPULACIJU U NAŠEM GRADU

 

Obzirom na trenutunu situaciju izazvanu pandemijom Koronavirusa koja dodatno otežava život romskoj populaciji u našem Gradu, jer im je ograničeno kretanje, te nisu u stanju da obezbijede sredstva kako bi njihove porodice preživjele u ovim teškim vremenima.

Nakon što je Gradski štab civilne zaštite (GŠCZ) na čelu sa gradonačelnikom dr.sci. Muhamedom Ramovićem tokom proteklih dana isporučio pakete sa osnovim životnim namirnicama za deset porodica romske populacije na području našeg Grada, danas su posredstvom Crvenog križa Grada Goražda također obezbjeđeni paketi sa osnovim životnim namirnicama, te sredstva za održavanje higijene.

Sada, kada se cijeli svijet bori protiv pandemije uzrokovane Koronavirusom, itekako je jasno koliko je bitna realizacija Programa stambenog zbrinjavanja romskih porodica u sklopu kojeg su izgrađena 3 objekta sa 4 stambene jedinice u naselju Podhranjen za romsku populaciju, a koji se realizovao zahvaljujući Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i Gradu Goraždu.

Gradonačelnik Goražda tokom posjete upozorio je pripadnike romske populacije da se i dalje pridržavaju i da poštuju mjere i naredbe nadležnih organa, te da kretanje i socijalne kontakte svedu na minimum i da se u svakoj situaciji ponašaju odgovorno.