Održan deveti nastavak 4. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Na današnjoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prihvatila je zaključke Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde u vezi poduzimanja interventnih mjera koje se odnose na podršku obrtnicima čije je poslovanje obustavljeno naredbama federalnog i kantonalnog Štaba civilne zaštite, u cilju sprječavanja suzbijanja i širenja koronavirusa COVID-19.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona zadužila je Ministarstvo za privredu da pripremi Program utroška sredstava sa ekonomskog koda ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ „Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2020.godinu“ te u istom predvidi sredstva za isplatu subvencija u visini jedne polovine neto plate za mjesec mart,  svim poslovnim subjektima obuhvaćenim  programom kojima je naredbama federalnog i kantonalnog Štaba civilne zaštite obustavljeno obavljanje djelatnosti zbog koronavirusa.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite  usvojila je odluku o davanju saglasnosti na Program utroška sredstva Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde sa ekonomskog koda „Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama“.

Programom je predviđena finansijska podrška implementaciji projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) pod nazivom „Odgovor na COVID-19“ u kojem je učešće uzela i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvajanjem odluke dala je saglasnost Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za prijavu na Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020.godinu „Unaprjeđenje korištenja energije“, koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.