U BPK u protekla 24 sata zabilježena tri krivična djela

Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u protekla 24 sata registrovala su tri krivična djela.

Policijski službenici PS Ustikolina prilikom kontrole motornog vozila marke „Ford“ kojim je upravljalo lice iz Ljubinja danas su otkrili postojanje visokotarifne robe, bez potrebne dokumentacije

„ Pregledom je utvrđeno da se u vozilu nalazi visokotarifna roba – duhan u ukupnoj količni od 120 kg. Imajući u vidu da vozač kod sebe nije imao potrebnu dokumentaciju o uplati poreza na promet proizvoda, odnosno da je posjedovao visokotarifnu robu bez porijekla, obavješteni su službenici Uprave z aindirektno oporezivanje kako bi njihova ovlaštena lica izašla na lice mjesta u poduzeli daljnje mjere i radnje i z svoje nadležnosti“ – pojasnio je komandir Policijske stanice (PS) Goražde Samir Durović.

Po njegovim riječima, danas je registrovano i krivično djelo krivotvorenja novca u Goraždu, što su policiji  prijavili uposlenici  JU Apoteka 9.maj koji su u pazaru primjetili  novčanicu u apoenu od 100 KM pod sumnjom da je krivotvorena

„ Policijski službenici Sektora kriminalističke policije su privremeno oduzeli novčanicu te je vizuelnim pregledom  ustanovljeno da ona ne odgovara karakteristikama originalne novčanice. Obzirom da se radi o osnovama sumnje da je od strane NN lica počinjeno krivično djelo „Krivotvorenje novca“ bit će upoznat nadležni tužilac Tužilaštva BiH, zbog eventualnog donošenjanaredbe o provođenju istrage, vještačenju novčanice, uzimanja izjava i poduzimanja drugih istražnih radnji, ucilju identifikacije lica koje je krivotvorenju novčanicu stavilo u opticaj“- istakao je Durović.

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije  MUP-a BPK Goražde  jučer su pokušali izvršiti kontrolu nad vozačem motocikla koji nije postupio po naredbi ovlaštenih službenih lica te se udaljio s lica mjesta. Zbog ranijih operativnih saznanja da se radi  o licu sklonom konzumiranju narkotičkih sredstava, policijski službenici su službenim vozilom krenuli za vozačem motocikla koji se u konačnici zaustavio i odbacio PVC pakovanje.

„ Policijski službenici su utvrdili da se u PVC pakovanju nalazi bijela materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamini tzv. Spid u ukupnoj količini 21, 55 grama. O ovom događaju upoznat je dežurni kantonalni tužilac koji je dao usmenu naredbu o provođenju istrage, zbog osnova sumnje da je vozač motocikla počinio KD „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga““ – naglasio je komandir PS Goražde.

Iz MUP-a BPK Goražde naglašavaju da je otkrivanje navedenih krivičnih djela dokaz da policijski službenici aktivno poduzimaju mjere i radnje i z svoje nadležnosti, bez obzira na znatne obaveze naložene i naredbama federalnog i kantonalnog štaba koje svakodnevno provode na terenu.  Još jednom su uputili apel građanima da se pridržavaju istih te upozorili da će u narednom periodu policija poduzimati i znatno represivnije mjere u cilju sprečavanja širenja koronavirusa na području BPK