Iz BPK-a upućeno pismo Vladi FBiH za neophodnu finansijsku podršku

Članovi Vlade Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde danas su održali sastanak sa delegatima u Domu naroda Parlamenta FBiH iz tog kantona, u nastojanju da se osigura neophodna finansijska podrška za funkcionisanje sistema u BPK, sa viših nivoa vlasti.

Naglašeno je da se bez podrške, BPK Goražde, ali i Posavski kanton dovode na rub održivosti sistema te je upućeno pismo Vladi FBiH i Ministarstvu finansija da osiguraju neophodnu finansijsku podršku.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća nakon sastanka je naglasila da su svi delegati obećali da će se zajednički boriti da ovaj kanton dobije ono što mu pripada.

– Takođe smo tu imali senzibiliteta prema Posavskom kantonu jer su kolege iz tog kantona iskazale podršku našem kantonu te smo tražili da se u Budžetu FBiH kada se bude donosio rebalans budžeta za 2020. godinu, planira podrška i za jedan i za drugi kanton i to u obimu koji je neophodan da bismo mi mogli izvršavati svoje Ustavom zagrantovane nadležnosti – kazala je Obuća.

Naglasila je da se u trenutnoj situaciji BPK Goražde suočava sa dodatnim finansijskim poteškoćama.

– U ovoj teškoj situaciji, kada su prihodi i punjenje budžeta jako umanjeni, dolazi u pitanje isplata plata, prije svih zdravstvenim radnicima, policiji, obrazovanju, boračkoj populaciji, kao i socijalna davanja. Teška je situacija, ali me ohrabruje činjenica da smo zajedno spremni raditi u interesu BPK Goražde – naglasila je premijerka BPK Goražde.

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 5. aprila stavila van snage odluku donijetu dva dana ranije, a kojom je za BPK bila planirana podrška u iznosu od 2,9 miliona, 120.000 KM bilo je previđeno za Grad Goražde te 40.000 KM za Općinu Foča u FBiH.

– Mislim da je napravljen jedan previd u kojem su ova dva kantona stavljena u nezavidnu poziciju, zbog ove novonastale situacije. Sredstva koja su bila planirana za izvršavanje ustavnih obaveza su data za zaštitu i prevenciju od koronavirusa. Mi smo danas po preporuci kolegija Skupštine BPK održali sastanak s Vladom BPK na kojem smo zauzeli zajedničke stavove da se prema Vladi FBiH uputi pismo u kojem bi ukazali na sve ove činjenice i mi očekujemo da će one biti dovoljne da se u rebalansu planiraju sredstva za ova dva kantona – kazao je delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Nijaz Musić.

 

Fena