Kantonalni štab civilne zaštite BPK-a Goražde na 23. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom 10.04.2020. godine, d o n o s i: Z A K LJ U Č A K

 1. Primaju se k znanju usmeni i pisani  izvještaji vezanih za postupanja iz svoje nadležnosti u vezi CIVID-19 virusa i to:

   

  • JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde,
  • JU Kantonalna bolnica Goražde,
  • Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
  • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde,
  • JU Dom zdravlja „Dr Isak Samokovlija“ Goražde,
  • Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite BPK Goražde.

Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 23. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom dana 10.04.2020. godine,            d o n o s i

 

N A R E D B U

 

1.      Zabranjuje se svako zadržavanje građana na šetalištima i izletištima na području BPK Goražde do daljnjeg.

 

2.      Naredba stupa na snagu odmah.

 

Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 23. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom dana 10.04.2020. godine, d o n o s i

 

N A R E D B U

O IZMJENI NAREDBE

 

 

 1. U Naredbi Kantonalnog štaba civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 17/I–40 –10–1/20 od 17.03.2020. godine, tačka 3. mijenja se i glasi:

„Naređuje se čišćenje i dezinfekcija u svim javnim ustanovama, javnim preduzećima i privrednim subjektima na području BPK Goražde, pranje i dezinfekcija ulica i šetališta na području BPK Goražde (dva puta sedmično), dezinfekcija dječijih i školskih igrališta.

Naredba stupa na snagu odmah.