ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA VLADE BPK GORAŽDE SA PREDSTAVNICIMA GRADA GORAŽDE I OPĆINA U SASTAVU BPK GORAŽDE

Cilj nam je zadržati svako radno mjesto, poruka je sa sastanka.

Na incijativu premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aide Obuće, održan je sastanak sa predstavnicima Grada Goražde i općina u sastavu BPK Goražde.

Na sastanku, kome su prisustvovali i ministri za privredu i finansije Mensad Arnaut i Mirsad Agović, razgovarano je o što bržem i efikasnijem djelovanju Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Grada Goražde i općina Pale i Foča u FBiH u pružanju interventne pomoći obrtnicima s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, čije je poslovanje obustavljeno naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite zbog pandemije koronavirusa.

Kao što je već poznato, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na posljednjoj sjednici usvojila je zaključke Ekonomsko-socijalnog vijeća i zadužila Ministarstvo za privredu da pripremi Program utroška sredstava sa ekonomskog koda ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ „Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2020.godinu“ u kojem će predvidjeti  sredstva za isplatu subvencija u visini jedne polovine neto plate za mjesec mart,  svim obrtnicima obuhvaćenim  programom kojima je naredbama federalnog i kantonalnog štaba civilne zaštite obustavljeno obavljanje djelatnosti zbog koronavirusa.

Kada je riječ o podršci obrtu, zbog nedovoljno sredstva u budžetima lokalnih zajednica Foča i Pale u FBiH te Grada Goražde, prema riječima premijerke BPK Goražde, najveća podrška se očekuje od Vlade BPK Goražde, a od obrtnika se očekuje da u što kraćem roku dostave popunjen obrazac upitnika o poslovanju obrta u novonastaloj situaciji izazvanoj koronavirusom Ministarstvu za privredu BPK Goražde, kako bi Vlada i resorno ministarstvo mogli interventno djelovati.

„Mi smo predložili da Kanton za mjesec mart preuzme najveći dio te odgovornosti, a očekujemo i zvanične podatke koje ćemo dobiti od samih obrtnika. Naša namjera je da svima onima koji su direktno pogođeni naredbama federalnog i kantonalnog štaba civilne zaštite pružimo interventnu podršku koja će se ogledati u isplati subvencija za sufinansiranje jedne polovine minimalne plate za mjesec mart 2020.godine, pod uslovom da ti obrtnici imaju izmirene obaveze na ime poreza i doprinosa  za mjesec januar i februar 2020.godine.  U periodu koji je ispred nas , pratit ćemo situaciju  i blagovoremeno djelovati donoseći trajnije mjere podrške. Cilj nam je zadržati svako radno mjesto i pomoći onima koji su u ovoj situaciji najugroženiji.  Od naredne sedmice, od Ministarstva za privredu se očekuju konkretniji  prijedlozi koje će Vlada razmatrati, a potom i usvojiti jer želi pomoći svojim građanima“- kazala je nakon sastanka premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Na sastanku je dogovorena i zajednička podrška poljoprivrednim proizvođačima.

„Ono što je vrlo važno jeste da ćemo se bazirati na pomoć u poljoprivredi. Očekujemo javni poziv koji će objaviti ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva a lokalne zajednice i Grad Goražde, zajedno sa Vladom BPK Goražde spremni su sufinansirati projekte s ciljem povlačenja što više sredstava kako bi pomogli sjetvu svih naših poljoprivrednih proizvođača. Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače koji su izvršili nabavku da sačuvaju fiskalne račune kako bi mogli da to naplate kada prođu svi javni pozivi. Mi ćemo takođe sa svoje strane animirati sve registrovane poljoprivredne proizvođače, tako da se nadamo da će oni svi dobiti podršku. Ako nešto ostane sredstava, moći ćemo im pomoći u jesenjoj sjetvi. Mislim da je ovo dobro od strane Vlade FBiH, koja je putem  Federalnog ministarstva planirala velika sredstva za pomoć poljoprivredi“-riječi su gradonačelnika Grada Goražde Muhameda Ramovića.

www.bpkg.gov.ba