Obuća: Sredstva od MMF-a su namjenska, BPK očekuje grant od FBiH

Raspodjela sredstava od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), prema dosadašnjanim najavama, u Federaciji BiH vršit će se u omjeru 50 posto kantonima, a kriterij raspodjele bit će broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine.

Premijerka Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća navodi da će u skladu s tim, tom kantonu pripasti  2,1 milion KM, što je najmanji iznos.

– Mi smatramo da prilikom svake raspodjele ne treba da bude jedini kriterij broj stanovnika iz razloga što svi kantoni imaju jednake ustavne nadležnosti, pa i oni koji imaju najmanje stanovnika, poput BPK Goražde. Ova sredstva od MMF-a, ako se podjele na način kako je to previđeno i mi dobijemo 2,1 milion KM, bit će namjenski usmjerena u oporavak od posljedica pandemije koronavirusa kako je to i planirano – istakla je Obuća.

Ona je i ovom prilikom naglasila da sredstva od MMF-a ne treba vezati za grant koji ovaj kanton dobija svake godine.

– Mi taj grant dobijamo iz razloga što smo kanton koji nije samoodrživ i koji ne može finansirati sve svoje ustavne nadležnosti, bez podrške Federacije BiH. I ovoga puta apelujem na sve one koji donose odluke pa i na ostale kantone, da imaju više senzibiliteta i empatije prema BPK Goražde, jer mi bez grant sredstava ne možemo doći u istu ravan sa ostalim kantonima – poručila je Obuća.

Istakla je kako vjeruje da grant BPK Goražde neće izostati.

– Ono što nam je neophodno za servisiranje svih naših ustavnih obaveza i nesmetano funkcionisanje kantona jesu grant sredstva na koja mi i dalje računamo. Svakodnevno komuniciramo sa federalnom vladom i zastupnicima u Domu naroda Parlamenta FBiH, a također očekujemo podršku i od zastupnika u Predstavničkom domu, pogotovo s područja BPK Goražde. Koliko mi je poznato, rebalans budžeta FBiH bi se trebao naći na sjednici Vlade FBiH u ovoj sedmici, a onda proslijediti u parlamentarnu proceduru. Očekujemo podršku i borbu za ovaj kanton od onih koji su birani od ovog naroda. Sa federalnog nivoa očekujemo da se obećanja konkretiziraju adekvatnom podrškom i zahtijevamo da ono što je bilo svake godine, ne izostane ni 2020., a to je grant za BPK Goražde – naglasila je premijerka Aida Obuća.