Grad Goražde sufinansira proljetnu sjetvu

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je raspisalo Javni poziv općinama i gradovima Federacije BiH za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Grad Goražde će aplicirati na pomenuti Javni poziv za 100.000,00 KM od čega će zajedno sa Ministarstvom za privredu BPK-a sufinasirati program sa 30%, a svi poljoprivredni proizvođači sa područja grada Goražda koji su upisani u Registar klijenata, odnosno Registar poljoprivrednih gazdinstava, a koji su ažurirali svoje podatke u Registru, te su izvršili ili trebaju da izvrše proljetnu sjetvu da se prijave putem telefona na broj 038/221 002, lokal 256, svakim radnim danom od 8 – 13h do 17.04.2020. godine. Podaci koje je potrebno dostaviti su kultura koja se sije ili je zasijana, površina i lokacija na kojoj se sije.

Napominjemo da poljoprivredni proizvođači čuvaju fiskalne račune od nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava.

Govoreći o raspisanom Javnom pozivu stručni savjetnik za poljoprivredu Grada Goražda, Fadil Salković u izjavi za medije je istakao – ”Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je raspisalo Javni poziv za podsticaj proljetne sjetve na koji će Grad Goražde aplicirati na iznos od 100.000,00 KM uz učešće 30% od čega 15% Ministarstvo za privredu BPK-a i 15% Grad Goražde. Ovim putem pozivamo sve poljoprivredne proizvođače sa područja grada Goražda koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koji su ažurirali podatke da mogu aplicirati na ovaj Javni poziv, tako što će se javiti u Službu putem telefona na broj 038/221 002, lokal 256, svakim radnim danom od 8 – 13 h do 17.04.2020. godine kako bi nam dali podatke o kulturi koju su zasijali ili će zasijati, površini i lokaciji na kojoj su zasijali i iznos novca koji su utrošili na to sjeme, s tim da moraju sačuvati fiskalne račune.”

 

Grad Goražde