GŠCZ održao nastavak vanredne sjednice

U Velikoj sali Gradske uprave Grada Goražda danas je održana još jedan nastavak vanredne sjednice Gradskog štaba civilne zaštite Grada Goražda (GŠCZ) na kojoj se na početku razgovaralo o provedenim aktivnostima i trenutnoj situaciji u Gradu kada je u pitanju Koronavirus, nakon čega je Štab usvojio Informaciju u vezi sa vodosnabdijevanjem Grada Goražda; Informaciju o mjerama i aktivnostima po osnovu Naredbe koja se odnosi na provođenje pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije – posebno gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i prostora koji su popločani/asfaltirani; Informaciju u vezi sa stanjem Deponije Šišeta; Informaciju u vezi sa stanjem požara na području grada Goražda; zatim je dato mišljenje članova Štaba za nabavku dva dezinfekciona tunela za potrebe građana Grada Goražda i JU Dom zdravlja “dr. Isak Samokovlija”, Goražde u iznosu od 4.400,00 KM iz namjenskih sredstava posebne naknade civilne zaštite radi suzbijanja pandemije izazvane Koronavirusom (COVID- 19); kao i za nabavku maski i rukavica za potrebe građana od Apoteki 9. maj Goražde; te Zahtjev za odobravanje plaćanja Zavodu za javno zdravstvo BPK Goražde, po računima broj: 215/20 i 226/20 po osnovu dezinfekcije objekata u iznosu od 750,00 KM; a odobreni su i zahtjevi za plaćanje štampanja bilborda i materijala koji upozoravaju i daju upute građanima vezano za Koronavirus.

 

Govoreći o današnjoj sjednici, u izjavi za medije gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović koji je ujedno i komandant Štaba poručio je – ”GŠCZ je u stalnom zasijedanju i na današnjoj sjednici smo izvršili analize rada svih službi koje su odgovorile zadatku što smo danas na sjednici i pohvalili, jer znamo kakav su doprinos dale naše jedinice u novonastaloj situaciji. JU Dom zdravlja ”dr. Isak Samakovlija” Goražde, služba za RHB zaštitu, JU Zavod za javno zdravstvo, JKP ”6. mart” , Profesionalna vatrogasna jedinica i sve one službe koje smo od samog početka angažovali rade izvrstan posao i ponosni smo na njih. Izuzetno dobru saardnju imamo i sa savjetima mjesnih zajednica, kao i sa Kolegijem Gradskog vijeća. Na današnjem Štabu smo potencirali pitanje nestanka vode, jer znamo da svakodnevno imamo prekide u  vodosnabdijevanju na primarnom vodu i naložili smo da se ubrzo pokrene procedura nabavke cijevi. Grad Goražde nije kriv zbog nestanka vode, prava adresa za nezadovoljstvo je BPK Goražde koji su 2005. godine predali vodovod u nadležnost JKP ostavivši dug od milion KM, postavili neadekvatne cijevi zbog čega dolazi do čestog pucanja i kvarova na vodovodu i želim da kažem da je prava adresa tadašnja vlast koja je provela projekat postavljanja neadekvatnih cijevi, ali mi ćemo u ovoj godini nastojati da riješimo i ovaj problem tako što ćemo zamjeniti postojeće cijevi primarnog vodovoda u dužini od 3 kilometra. Također smo na Štabu dogovorili aktivnosti koje treba ubrzati kada je u pitanju sama deponija, da se pripremi ograđivanje deponije Trešnjica kako bismo Šišeta dislocirali. Aktivnosti u skladu sa naredbama i preporukama Federalnog štaba civilne zaštite o provođenju pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije – posebno gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parking i prostora koji su popločani/asfaltirani provodimo konstantno i nastavljamo i narednih dana, ovi dezinfekcioni tuneli su se pokazali jako opravdanim i mi ćemo i dalje 24 sata stajati na raspolaganju i na usluzi građanima.”

Sa GŠCZ upućene su riječi zahvalnosti građanima na pridržavanju i poštovanju mjera i naredbi, te je još jednom upućen poziv da se i dalje nastave pridržavati svih naredbi Federalnog, Kantonalnog i Gradskog štaba Civilne zaštite, da kretanje i socijalne kontakte svedu na minimum, te da se u svakoj situaciji ponašaju odgovorno.