Razmatrana aktuelna situacija na području BPK Goražde nastala pojavom virusa COVID-19

Kolegij Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj danas, razmatrao je aktuelnu situaciju na području BPK Goražde nastalu pojavom virusa COVID-19.

Primljena je k znanju informacija o dosadašnjim aktivnostima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vrijeme pandemije virusa COVID-19 te prijedlog mjera koje će Vlada BPK Goražde preduzeti u cilju oporavka od posljedica pandemije.

S ciljem ublažavanja negativnih posljedica od pandemije virusa COVID-19, Kolegij Skupštine svojim zaključkom zadužio je Vladu BPK Goražde da hitno pokrene aktivnosti vezane za izmjene i dopune Budžeta BPK Goražde i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2020.godinu, te prijedlog mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica prouzrokovanih pojavom koronavirusa COVID-19.

 

www.bpkg.gov.ba