Održan 14. nastavak 4. vanredne sjednice Vlade BPK Goražde

Na prijedlog Ministarstva za privredu Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na sjednici održanoj danas usvojila je odluku o davanju saglasnosti na „Program razvoja poduzetništva i obrta za 2020.godinu“.

Vrijednost programa je 80.000KM a sredstva su namjenjena pružanju prioritetne  podrške obrtnicima čije je poslovanje obustavljeno naredbama Federlnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite  u cilju suzbijanja i širenja koronavirusa COVID-19.

Podrška će se prioritetno pružiti za isplatu jedne polovine minimalne neto plaće za mjesec mart 2020.godine, svim uposlenim u obrtu koji su uredno isplaćivali poreze i doprinose zaključno sa februarom mjesecom 2020.godine, te zadržali postojeći broj uposlenih.

Na današnjoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je i odluku o odobravanju korištenja namjenskih sredstava ostvareni po osnovu posebne naknade za zaštitiu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od 6.000KM. Odlukom su sredstva dodjeljena Zavodu za javno zdravstvo BPK Goražde za namjenu finansiranju nastavka provođenja aktivnosti stvaljanja pod kontrolu epidemiološke situacije na području BPKGoražde, u situaciji stanja nesreće na području Federacije BiH uzrokovane pojavom koronavirusa COVID-19.

Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goraže pokrenulo je proceduru  izmjena i dopuna Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde, te zatražilo od budžetskih korisnika da vrlo racionalno planiraju sredstva kako bi se uštedama i preraspodjelama unutar budžeta BPK Goražde,  određena sredstva obezbjedila i usmjerila u saniranje posljedica nastalih pojavom pandemije virusa COVID-19.  utroška sredstava