Kompanija “Agro ideja” iz Sarajeva na području Ustikoline proizvodi voće i povrće

Dopredsjedavajući Doma naroda PS BiH Bakir Izetbegović i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede  šumarstva Šemsudin Dedić, u pratnji premijerke BPK Aide Obuća i načelnika Općine Foča u FBiH Zijada Kunovca, posjetili su i kompaniju „Agro ideja“ iz Sarajeva,  koja djeluje na području Ustikoline gdje je uzela  u zakup poljoprivredno zemljište od BPK, uz saglasnost općine Foča u FBiH.

„Firma je inače švicarsko-bosanska, koja na ovom području proizvodi povrće i voće. U zadnjih godinu dana smo uložili oko 150.000 KM u mehanizaciju i ljude, sjemena i sadni materijal i sa ovom godinom ćemo završiti prvu fazu investicije u biljnoj proizvodnji. U drugoj fazi planiramo raditi objekat i započeti otkup mlijeka i baviti se mliječnim prerađevinama, to jeste praviti koziji sir“ – pojasnio je direktor i suvlasnik firme Kemo Jusović.

Dodao je da se u istoj fazi krajem godine, sa partnerom iz Švicarske planira pokrenuti kisela prerada voća i povrća  za domaće, odnosno švicarsko tržište.

„ Dakle, ovdje su planirane milionske investicije i nadamo se da će Bosanskopodrinjski kanton i cijelo ovo područje od ovih investicija imati koristi“ –istakao je Jusović.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić naglasio je da je podrška proljetnoj sjetvi  najznačajnija aktivnost ovog ministarstva.

„ Na javni poziv za općine i gradove koji je u toku do sada je apliciralo više od 17.000 poljoprivrednih proizvođača za razliku od ranije godine, kada je oko  dvije hiljade njih koristilo podsticaje. Za  podršku proljetnoj sjetvi  izdvojeno je oko  9,5 miliona KM,  i ova mjera daje rezultate. Poljoprivrednim proizvođačima će se pomoći i na način da im se omogući prerada viška proizvoda“ – izjavio je Dedić.