Osiguranoo 250 paketa pomoći za povratnike u Gornjem Podrinju

Federalno ministarstvo izbjeglih i raseljenih osoba obezbjedilo je 250 paketa pomoći za porodice u stanju socijalne potrebe na području Gornjeg Podrinja. Pomoć u prehrahrambeno-higijenskim paketima dostavljena je povratničkim porodicama u stanju potrebe u Višegradu, Foči, Rogatici, Han-Pijesku, Rudom i Čajniču. Pomoć je dostavljena i povratničkim porodicama u općini Novo Goražde koje je danas posjetio Edin Ramić, federalni ministar izbjeglih i raseljenih osoba sa Aidom Obućom, premijerkom BPK Goražde i Ibrahimom Drljevićem, predsjednikom SO Novo Goražde.

 

“Radi se o tome da smo mi na širem području RS-a podržali povratnike sa higijenskim i prehrambenim artiklima koji su pogođeni aktuelnom situacijom. Riječ je o socijalno ugroženim porodicama koje su često bez primanja i ovo je jedna od aktivnosti. Ranije smo bili u Krajini i Posavini, iduće sedmice nadam se da idemo u istočnu Hercegovinu i dalje prema Drvaru. Trudimo se da one koji su najugroženiji posjetimo u ovim danima i isporučimo određene pakete. U nekim drugim regijama su neke humanitarne organizacije isporučivale materijale za proljetnu sjetvu tako da smo to koordinariali, neko će dobiti materijale za proljetnu sjetvu, a neko će dobiti prehrambene pakete. Aktuelni su i naši javni pozivi za podršku proljetnoj sjetvi i privrednim subjektima koji su ugroženi ovom situacijom i nisu otpuštali radnike i ja se nadam da će povratnici uzeti učešća u ovim programima o čemu i razgovaramo”, izjavio je Ramić tokom posjete Novom Goraždu.