Poliklinika Eurofarm Centar u Goraždu svoje resurse i kapacitete stavila je na raspolaganje Kriznom štabu BPK

Uzimajući u obzir trenutni razvoj pandemije uzrokovane koronavirusom, PZU Eurofarm Centar Poliklinika, članica ASA Prevent Grupacije, poduzela je niz aktivnosti u cilju prevencije i širenja pandemije COVID-19, te je u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama kako bi blagovremeno odgovorili u ovom vandrednim okolnostima.

 

 

„U nastojanju da doprinese borbi protiv ove bolesti i umanji posljedice daljeg širenje infekcije u populaciji, dio kapaciteta Poliklinike u Goraždu, potpuno smo stavili na raspolaganje Kantonalnoj bolnici Goražde, te smo potpisali ugovor o saradnji i omogućili  razmjenu kadrova. Zahvaljujući tome, vrhunski infektolog prof. Dr. Nada Koluder, inače zaposlenica Eurofarm Centra, od nedavno je angažirana u Kantonalnoj bolnici, što je značajno pojačanje za ovu bolnicu i kompletan tim ljekara tokom trajanja pandemije. Dodatno, oslobodili smo i opremili jednu kompletnu Izolacijsku sobu koja je ponuđena na korištenje Bolnici, te ponudili i sve druge usluge Poliklinike, uključujući i PCR testiranje Mikrobiološko-molekularne laboratorije“, ističe direktor PZU Eurofarm Centar Poliklinike Šukrija Huseinović.

 

Ono što posebno ističe jeste CT uređaj koji je stavljen na raspolaganje Kriznom štabu i Kantonalnoj bolnici 24 sata dnevno, a što će biti još jedan korak dalje u detekciji COVID- 19 pneumonije kod klinički suspektnih slučajeva. Evidentno je da ova metoda omogućava rano otkrivanje potencijalne zaraze, što povećava mogućnost blagovremenog stavljanja pod nadzor pacijenata.

Prateći svjetske tokove vezano za testiranje pacijenata, Eurofarm kreće sa serološkim testiranjima pacijenata od ove sedmice na svim svojim lokacijama – Sarajevo, Goražde, Visoko i Tuzla.

Između ostalog, pomenuti test može otkriti pacijente koji su bili zaraženi koronavirusom, a i da nisu imali simptome.

 

Eurofarm Centar Poliklinika nastavlja pružati usluge svim pacijentima uz punu zaštitu pacijenata i osoblja, te poštivanje uputa Kriznog štaba FBiH, što podrazumijeva detaljne dezinfekcije, kao i trijažu pacijenata prije ulaska u prostorije poslovnica poliklinike.