U završnoj fazi projekt izgradnje i uređenja obaleutvrde vrijedan preko 10.000.000,00 KM

Kao što je javnosti poznato proteklih mjeseci intezivno se izvode radovi na projektu izgradnje i uređenja obaloutvrde u Gradu Goraždu, čija vrijednost iznosi preko 10.000.000,00 KM, a koji finansira Svjetska banka. Riječ je o izuzetno značajnom projektu koji se implementira sa ciljem zaštite od poplava.

Kako bi se uvjerio u dinamiku izvođenja samih radova danas je gradilište posjetio gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović koji je u izjavi za medije istakao da je u planu nastavak ovog velikog projekta i da je zatraženo novih 20.000 000,00 KM od Svjetske banke – ”Mi smo još nakon onih nesretnih poplava koje su zadesile naš grad na Štabu donijeli odluku da se uradi studija koja je jasno dokazala da je za poplave kriv ljudski faktor, tačnije HE Piva i mi smo još na sudu sa njima. Na bazi toga mi smo aplicirali prema Svjetskoj banci i drugim institucijama da je potrebno da se izgrade obaloutvrde nakon čega se krenulo sa izradom idejno i glavno projekta koju su pratile brojne javne rasprave i hvala Bogu evo sada smo u završnoj fazi ovoga prvog dijela projekta.

Naime, od entitetske linije do grada po najsavremenijom metodom biće izgrađena obaloutvrda i sve ono što je predviđeno glavnim projektom, ono što je također važno jeste da je odobren i projekat uređenja Podhranjenske rijeke od grada do Industrijske zone Pobjeda. Želim da ponovim da znaju građani da mi nismo raspisivali tender, cjelikuopnu proceduru provodila je Svjetska banka i Federalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, tako da smo mi tehnička podrška u sklopu koje smo izvršili potrebne eksproprijacije i ovim putem zahvaljujem građanima i desne i lijeve obale koji su dali svoju zemlju i bili korektni i tako danas nemamo nijedan problem.

Ovaj projekat ukupno košta oko 10.500.000,00 KM i mi smo već aplicirali za novih 20.000.000,00 KM, a to je da se radi obaloutvrde od mosta Žrtava Srebrenice prema centralnom mostu, zatim prema Baćcima i Vitkovićima, kao i za Podhranjeski potok, i sa tih novih 20.000.000,00 KM možemo konačno riješiti problem obaloutvrde u gradu Goraždu. ”