Obezbjeđena vrijedna donacija za goraždanske policajce

Sindikat policije MUP- a BPK-a Goražde dobio je vrijednu donaciju koja će u mnogome doprinijeti u efikasnijem izvršavanju redovnih zadataka kako policijskih službenika Uprave policije tako i svih uposlenih u MUP-u BPK-a Goražde.

 

“Riječ je o 1000 pari zaštitnih rukavica, 500 zaštitnih maski visokog kvaliteta, 20 vizira, te određenoj količini tečnosti za dezinfekciju”, ističe Damir Bogunić, predsjednik sindikata policije MUP- a BPK-a Goražde.