Uprava policije BPK Goražde:  Od 01. – 03. 05. 2020. poseban akcenat na kontroli poštivanja naredbi štabova civilne zaštite F BiH i BPK  i epidemioloških preporuka

U cilju sprečavanja širenja epidemije izazvane koronavirusom, policijski službenici će tokom prvomajskih praznika posebnu pažnju obratiti na kontrolu poštivanja naredbi štabova civilne zaštite.

Uprava policije je u cilju obezbjeđenja prvomajskih praznika sačinila poseban plan pojačanih mjera i aktivnosti.

Poseban akcenat tokom obilaska terena stavljen je na poštivanje naredbi štabova civilne zaštite i epidemioloških preporuka…

Pored redovnih i vanrednih poslova i zadataka najavili su i da će uskoro građanima donirati određene količine zaštitnih maski.

Iz policije je svima u BPK Goražde upućena i prvomajska čestitka a najavili su  i skoru akciju podjele zaštitnih maski građanima.