Riječ po riječ 7.5.2020. Tema: Uloga ustanova i institucija u BPK u vrijeme koronavirusa