Vlada BPK Goražde će pružiti podršku ugostiteljima

Vlada BPK Goražde će pružiti podršku ugostiteljima i svim drugim privrednim subjektima čije je poslovanje obustavljeno naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za privredu Mensad Arnaut upriličili su danas sastanak sa predstavnicima Udruženja ugostitelja Grada Goražde.

Na sastanku je razgovarano o problematici s kojom se susreću radnici u ugostiteljstvu s obzirom da je u cilju borbe protiv pandemije koronavirusa COVID-19,  naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite, obustavljen rad ugostiteljskih objekata i na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ovom prilikom predstavljeni su zahtjevi ugostitelja, koji se prvenstveno odnose na početak njihovog poslovanja te hitnu podršku kada je u pitanju uplata doprinosa i plata za mjesec mart i  april 2020.godine.

Kako je istaknuto na sastanku,  podrška Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde neće izostati. Interventna podrška  koja će se pružiti jeste  subvencioniranje minimalne neto plate za mjesec mart kroz „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2020.godinu“. Odlukom Vlade BPK Goražde, interventna sredstva svim onim subjektima koji su ispunili uslove javnog poziva Ministarstva za privredu bit će uplaćena početkom naredne sedmice.

Ovaj vid podrške najavljen je i za april i maj 2020.godine,  za što je uslov usvajanje Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće na kantonalnom nivou i usvajanjem Rebalansa budžeta BPK Goražde za 2020.godinu.

Kad je riječ o zahtjevu  za početak njihovog poslovanja ,  Vlada BPK Goražde na današnjoj sjednici donijela je zaključak kojim se upućuje preporuka Kantonalnom štabu civilne zaštite  da pokrene inicijativu prema Federalnom štabu civilne zaštite za ukidanje zabrane rada ugostiteljskih objekata.