U općini Pale u Federaciji BIH od početka pandemije nije bilo slučajeva zaraze

Općina Pale u Federaciji BiH, jedna je od rijetkih u našoj državi u kojoj tokom pandemije koronavirusa, nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze koronavirusom.Jednocifren je broj i onih koji su u proteklom mjesecu morali ispoštovati i samoizolaciju, tako da je cijelokupna epidemiološka situacija u ovom dijelu kantona zadovoljavajuća.

“Iako u protekla dva mjeseca nismo imali registrovan ni jedan slučaj pozitivnih na COVID- 19, poduzeli smo sve neophodne preventivne  mjere uz poštivanje naredbi Kantonalnog  i Federalnog štaba Civilne zaštite”, kaže Asim Zec, načelnik Općine Pale u F BiH.

U općini Pale u Federaciji BIH  naglašavaju da se provode sve mjere i naredbe koje su još uvjek na snazi, te da su stanovnici svjesni činjenice da  nije vrijeme za opuštanje.

Načelnik Asim Zec ističe da je proglašenje stanja prirodne nesreće u FBIH otežalo egzistenciju velikiom broju stanovnika ovog područja. Lokalna zajednica  je u saradnji sa humanitarnim organizacijama nastojala pomoći porodicama koje su se našle u stanju socijalne potrebe.