Prijedlog rebalansa Budžeta BPK Goražde za 2020.godinu usvojen u iznosu od 42.299.966 KM

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 50. redovnoj sjednici, održanoj danas, razmatrala je, a potom i usvojila, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće BPK Goražde

Prijedlog rebalansa Budžeta BPK Goražde za 2020.godinu usvojen u iznosu od 42.299.966 KM

Usljed posljedica prouzrokovanih pandemijom korona virusa (COVID-19) te ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu i ekonomiju, u cilju održavanja tekuće likvidnosti kao i stvaranja pretpostavki za nesmetano funkcionisanje Budžeta BPK Goražde do kraja tekuće budžetske godine, kao  i stvaranja pretpostavki u budžetu za implementaciju Federalnog i Kantonalnog zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće, takozvani „korona zakoni“, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu od 42.299.966 KM, i uputila je u dalju skupštinsku proceduru.

Takođe, na današnjoj sjednici Vlada BPK Goražde, razmatrala je a potom i usvojila te uputila u skupštinsku proceduru i prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće BPK Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde primila je k znanju zaključak Vlade Federacije BiH , te zadužila kantonalna ministarstva, kantonalnu Upravu civilne zaštite, javne ustanove i javna preduzeća s prostora našeg kantona, da dostave Vladi BPK Goražde dataljne informacije, s popratnom dokumentacijom o svim provedenim nabavkama te kriterijima na osnovu kojih su izabrani dobavljači, od usvajanja odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH.

Do kraja zasjedanja, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose , Vlada BPK Goražde usvojila je Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog odbora o razrješenju direktora JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ zbog odlaska u penziju te Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog odbora o imenovanju vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove.

bpk.gov.ba