ISPLAĆENA SREDSTVA NA IME SUBVENCIJE JEDNE POLOVINE MINIMALNE NETO PLAĆE ZA MJESEC MART 2020.GODINE

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde isplatila je sredstva na ime subvencioniranja jedne polovine minimalne neto plaće za mjesec mart, za prvu grupu privrednih subjekata koji su se prijavili na javni poziv Ministarstva za privredu BPK Goražde, a čije poslovanje je obustavljeno naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite u cilju suzbijanja i širenja koronavirusa COVID-19.

Odlukom je obuhvaćen 91 korisnik sa 178 uposlenih radnika, a ukuppan iznos uplaćenih sredstava je 36.490KM.

Pravo na subvencioniranje ostvarili su privredni subjekti, koji su zaključno sa mjesecom februarom 2020.godine, isplatili plaće sa pripadajućim porezima i doprinosima, te zadržali broj prijavljenih radnika sa 29.02.2020.godine.

Subvencija minimalne neto plaće planirana je i za mjesec april i maj 2020.godine, za što je potrebno usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta BPK Goražde za 2020.godinu i Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće na nivou kantona.