Održan sastanak sa direktorima JP “Bosansko-podrinjske šume” i Kantonalne uprave za šumarstvo

Premijerka Bosansko-podrinjskog kanatona Goražde Aida Obuća i ministar za privredu Mensad Arnaut upriličili su danas sastanak sa direktorima JP „Bosansko-podrinjske šume“ i Kantonalne uprave za šumarstvo, Mirzom Pjanom i Anesom Salmanom.

S obzirom da je JP „Bosansko-podrinjske šume“ zaduženo za gospodarenje državnim šumama na području BPK Goražde, na sastanku je razgovarano o poslovanju ovog javnog preduzeća u prethodnom periodu, s akcentom na poslovanje u vrijeme borbe protiv pandemije izazvane koronavirusom. Prema podacima, evidentan je pad prihoda zbog smanjenja potražnje za šumskim drvnim sortimentima i nemogoćnosti izvoza za ino tržište, ali u nadi da će se uskoro stvoriti pretpostavke za popuštanje preventivnih mjera u borbi protiv koronavirusa , smatra se da će doći do stabilizacije tržišta a samim tim i prevazilaženja problema.

Kada je riječ o planu i programu rada Kantonalne uprave za šumarstvo, u narednom periodu aktivnosti će biti usmjerene na izradi šumsko- privredne osnove za privatne šume na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, jer nedostatak ovog zakonskog okvira predstavlja problem u radu Uprave. Takođe, ukazano je i na problem koji još datira iz 2018.godine, koji se odnosi na tehnički prijem radova na lokalitetima gdje su izvođeni radovi te je ovom prilikom apelirano na Ministarstvo za privredu da što prije ispuni ovu obavezu, po mogućnosti do kraja ovog mjeseca.