Kako će izgledati treninzi nogometaša u FBiH: Treneri s maskama, bez tuširanja…

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine izdao je preporuke za treninge profesionalnih sportista a sve u cilju smanjivanja rizika zaraze koronavirusom.

Preporučuju se pojačane mjere higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl., što češće dezinficirati u toku dana. Zajedničke prostorije kao što su svlačionice i toaleti dezinficirati što češće, u zavisnosti od broja korisnika.

Također, insistira se na čestom pranju i dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i sportista. Na ulazima, i na više mjesta u objektu, u zavisnosti od površine prostora, postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje, tako da bude dostupno uposlenicima i korisnicima.

Na ulazima treba postaviti dezo-barijere za dezinfekciju obuće i održavati ih redovno.

Ne preporučuje se korištenje tuševa u sklopu objekta.

Sva individualna oprema za vježbanje se mora dezinficirati na početku radnog vremena i nakon korištenja svakog sportiste. Posebnu pažnju obratiti na rukohvate i druge površine koje se dodiruju prilikom upotrebe.

Svi korisnici moraju imati vlastite boce za tekućinu koju koriste samo oni, kao i bilo kakve druge lične potrepštine. Također, strogo je zabranjeno pljuvanje prilikom treninga.

Preporučuje se održavanje treninga i rekreativnih aktivnosti na vanjskom prostoru, a u zatvorenim prostorima preporučuje se osigurati što više površine po osobi, a najmanje 10-15m2.

Udaljenost između osoba prilikom izvođenja individualnih vježbi ili vježbanja na spravama mora biti što veća, a najmanje 2 metra. Prilikom ostalih aktivnosti, također treba osigurati udaljenost od 2 metra.

Preporučuje se da uposlenici i treneri nose zaštitne maske preko usta i nosa za vrijeme rada.

Uposlenici koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao, nego da se obrate svom ljekaru.

Također prije treninga treba sportistu pitati da li je u zadnjih nekoliko dana imao simptome COVID-19 (kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu). Osobama koje imaju ove simptome ne dopustiti pristup.

klix.ba