Riječ po riječ 21.5.2020. Tema:Vodosnadbijevanje Grada Goražda