Prioritet egzistencijalna naknada demobilisanim borcima

– Isplata egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima, prioritet je ministarstva za boračk apitanj aBosanskopodirnjskog kantona (BPK) Goražde – potvrdio je resorni ministar Edin Aganović.

Po njegovim riječima,  prilikom rebalansa napravljene su brojne prekompozicije u budžetu ministarstva za boračka pitanja, ali iznos planiranih  sredstava od 1.560.000 KM, ostao je nepromjenjen. Dodaje da je, izuzev egzistencijalne naknade, realizacija svih ostalih planiranih aktivnosti pod znakom pitanja.

„ U budžetu ministarstva za 2020. godinu sve će biti podređeno isplati egzistencijalne naknade za 310 nezaposlenih demobilisanih boraca sa područja BPK za što je na godišnjem nivou potrebno  obezbjediti 660.000 KM. Takođe, tu su i neka pojedinačna prava kao što je jednokratna pomoć za liječenje teških oboljenja, a novina je da tu vrstu pomoći mogu ostvariti i članovi porodica. Nažalost, sve je više takvih zahtjev i već smo do sada pozitivno odgovorili na njih 30“  – pojasnio je Aganović.

Dodao je da je zbog pandemije koronavirusa prioritet  bio izvršiti preusmjerenja određenih stavki u budžetu, pa su potpuno ukinuta ili na minimum svedena izdvajanja za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, projekte samozapošljavanja, banjsko –klimatskog liječenja te sa kodova za realizaciju projekata, na koja su do sada boračka udruženja redovito aplicirala.

„ Sredstva za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca takođe će biti usmjerena na stavku za egzistencijalnu naknadu jer će taj dio obaveze za ovu godinu preuzeti Federalno ministartvo za pitanja boraca koje nam je po javnom pozivu odobrilo 50.000 KM, što je za nas u ovom trenutku veoma značajno“ – naveo je Aganović.

Napominje da je u ministarstvu za boračka pitanja BPK, realizacija planiranih budžetskih sredstava u prošloj godini realizirana skoro 90 posto, čime su gotovo svi planirani ciljevi ostvareni.

„  Teško je reći šta će se sve dešavati u ovoj godini zbog smanjenog priliva sredstva. Svjesni smo da je izuzetno teška situacija o čemu svjedoče i podaci ministarstva za finansije BPK,  da je priliv u budžet u maju, manji nego u aprilu tako da zaista nastojimo isplaćivati prioritete, da ne trpe socijalna davanja i boračke kategorije, i to smo u protekla tri mjeseca uspjeli isplatiti“ – naglasio je ministar za boračka pitanja BPK Goražde.