Usvojen Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade BPK za vrijeme pandemije COVID-19 i nakon pandemije

U nastavku 51.redovne sjednice, održane danas, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i po skraćenoj proceduri uputila ga u skupštinsku proceduru.

Kako je navedeno u obrazloženju, izmjene je neophodno donijeti obzirom da su se u pomenutom zakonu potkrale određene tehničke greške i da su uočeni određeni nedostaci u njegovoj primjeni, te kako bi se ispoštovao princip jedinstva sa sistemom državne službe u Federaciji BiH i izvršilo njegovo usklađivanje se federalnim zakonom.

Tako se između ostalog, radi postizanja jedinstva državne službe, briše član 33. ovog zakona koji propisuje interno oglašavanje, jer federalni zakon o državnoj službi nije ostavio mogućnost internog oglašavanja.

Nakon razmatranja, Vlada je usvojila Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade BPK za vrijeme pandemije COVID-19 i nakon pandemije koji je u skladu za zaključkom Vlade pripremilo Tijelo za sprječavanje i borbu protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Ovim planom djelovanja Vlade i institucija BPK, s posebnom pažnjom, provodit će se slijedeće aktivnosti: Prevencija zloupotrebe finansijskih i drugih materijalnih donacija međunarodnih i domaćih donatora, prevencija zloupotrebe u procesu zapošljavanja, prevencija zloupotrebe javnih nabava, kršenja temeljnih ljudskih prava i obaveza građana, usmjeravanje finansijskih sredstava iz budžeta na niže nivoe vlasti, kao i dodjela sredstava iz budžeta radi ublažavanja ekonomskih, zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzrokovanim pandemijom COVID-19.

Tim povodom, Vlada je formirala radnu grupu koja će sa Tijelom za sprječavanje i borbu protiv korupcije u našem kantonu analizirati stavke ovog Akcionog plana i za Vladu pripremiti izvještaje o njegovoj provedbi.

U nastavku sjednice, Vlada je primila k znanju Informaciju o primljenim donacijama za JZU Kantonalna bolnica Goražde sa stanjem zaliha na dan 05.05. 2020. godine. Zaključkom je određeno da se medicinska i zaštitna oprema koja i dalje stiže posredstvom UNDP-a srazmjerno dodjeljuje Kantonalnoj bolnici, domovima zdravlja na području kantona i Zavodu za javno zdravstvo.

Sjednica je završena razmatranjem dopisa, poslaničkih pitanja i zahtjeva upućenih Vladi od strane Predstavničkog doma Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva raseljenih osoba izbjeglica, Kantonalnog pravobranilaštva i Uprave policije MUP-a BPK Goražde.

 

www.bpkg.gov.ba