Prača ove godine bez prvačića

Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u ovoj godini neće biti nastavljena realizacija obaveznog predškolskog programa – potvrdio je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija.

Po njegovim riječima, ministarstvo je takvu odluku donijelo nakon sastanka sa direktoricom JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde Elmom Bučo, imajući u vidu situaciju sa pandemijom

„ Realizacija obaveznog  predškolskog programa počela je u martu i djeca su ga pohađala nekih 15-ak dana, ali zbog novonastale situacije i objektivnih okolosti nismo u mogućnosti dalje nastaviti. Još uvijek su neke mjere na snazi, roditelji su takođe izrazili zabrinutost,  i imajući razumijevanja za to donijeli smo odluku da obavezni predškolski program neće biti nastavljen“ – pojasnio je Bešlija.

Dodao je da su završene prijave za upis učenika u prvi razred osnovnih škola

„ Na području BPK biće upisano 260 učenika i najveći broj je skoncentrisan u gradske škole u Goraždu.  I ove godine vrlo mali broj prvačića je u ruralnim područima, posebno školi „Hasan Turčalo Brzi“ gdje je upisamo sedam, općini Foča u FBiH deset učenika, dok u općini Pale u FBiH nećemo imati upisanih prvačića a tek sljedeće godine biće dvoje. Dakle, što se tiče ruralnih područja situacija je zaista alarmantna“ – ističe Bešlija.

Testiranje budućih prvačića uz predaju dokumentacije biće obavljeno u junu, kada kreće i upis učenika u srednje škole.

„ Što se tiče upisa u srednje škole ove godine to će biti oko 200 učenika, a sljedeće će biti još manje oko 180, dok će za dvije godine doći oko 160 učenika. Nakon toga prema dostupnim podacima, imat ćemo veći rast broja učenika i u srednjim školama“ – pojasnio je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.