U završnoj fazi izrada rebalansa budžeta grada Goražda

„Izvršenje budžeta za prvih pet mjeseci iznosi 3.181.139 KM što je za 9,96 posto ili 1.025.000 manje nego što je planirano. Porezni prihodi su manji za 190.000 KM u odnosu na isti period prošle godine od čega su prihodi po osnovu poreza na dobit manji za oko 77.000 KM, porez na dohodak je manji za oko 27.000 KM. Zabrinjavajuće je da su prihodi po osnovu PDV-a koji su u prethodnom periodu rasli, sada manji za oko 72.000. takođe manji su i prihodi od UIO za oko 10.000 KM“ – precizirao je Krašić.

Dodao je da su u padu i neporezni i nenamjenski prihodi u budžetu.

„Najveće smanjenje se odnosi na prihode po osnovu komunalnih taksi, komunalnih naknada, zatim prihode po osnovu zakupa poslovnih prostora, javnih površina i slično. Također, došlo je do smanjenja vlastitih prihoda javnih ustanova koje su na trezoru Grada Goražda, što je uzrokovalo velike probleme u njihovom funkcioniranju. U prethodna dva mjeseca bilo je zastoja, njihov rad je obustavljen, a fiksni troškovi postojali tako da su one u teškom položaju i ova godina će biti veoma teška“ – ocijenio je Krašić.

Kazao je da je u završnoj fazi izrada izmjena i dopuna budžeta Grada Goražda za 2020. godinu te da je izvjesno da će budžet biti manji. Rebalansom budžeta nisu izmjenjene stavke – kapitalni transferi viših nivoa vlasti, Federacije BiH i kantona koje su planirane u ukupnom iznosu nešto većem od milion maraka. Grant Kantonalne vlade planiran je u iznosu od 500.000 KM.

„Prema projekcijama i instrukcijama Federalnog ministarsta finansija koje smo dobili posredstvom kantonalnog ministarstva, predloženo nam je da Grad Goražde izvrši ukupno smanjenje poreznih prihoda za 1.400.000 KM. Predloženo nam je smanjenje prihoda po osnovu PDV-a za 300.000 KM, prihoda po osnovu poreza na dobit oko 700.000 KM, što je  veoma mnogo za gradski budžet. Teško je prognozirati koliko će on iznositi, sve zavisi šta će se odrediti da kao prioritet mora ostati, a šta se može umanjiti“ – kazao je pomoćnik gradonačelnika za finansije, trezor i privredu Grada Goražde.

Najavio je da će se rebalans budžeta uskoro naći na sjednici Gradskog vijeća Goražde.