BPK : Informacija Uprave policije

U protekla 24 sata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u ulici 43. Drinske brigade – Grad Goražde,  prijavljeno je da je tokom noći iz haustora zgrade u navedenoj ulici otuđeno pet protiv-požarnih crijeva koja su bila obezbjeđena. Uviđaj je izvršen od strane policijskih službenika MUP-a BPK-a Goražde, a rad na pronalasku počinilaca je u toku. U naselju Prača općina Pale u F BiH jednom licu  uručen je prekršajni nalog iz oblasti Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog drskog ponašanja.