Utvrđen postupak, kriteriji i način dodjele finansijskih sredstava koja su planirana za saniranje posljedica pandemije (COVID-19) u oblasti zdravstva i socijalne zaštite

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 54.redovnoj sjednici, na prijedlog kantonalnog Ministarstva zdravstva, usvojila je Odluku o davanju saglasnosti na postupak, kriterije i način dodjele finansijskih sredstava koja su planirana za saniranje posljedica pandemije (COVID-19) u oblasti zdravstva i socijalne zaštite.

Raspodjela sredstava za ovu namjenu vršit će putem javnog poziva, na osnovu zahtjeva i projekata koje dostave javne zdravstvene ustanove s područja našeg kantona. Među kriterijima su i nabavka neophodne medicinske opreme i dezinfekcionih sredstava za eventualni drugi val pandemije koronovirusa, te jačanje zdravstvenog sektora kroz uvođenje novih medicinskih disciplina, čiji se nedostratak u periodu pandemije koronavirusa pokazao kao slaba tačka, odnosno čijim nedostatkom je dodatno bilo ugroženo zdravstveno stanje pacijenata u pogledu izgradnje /adaptacije postojećih objekata. Kako je istaknuto, konačnu odluku o raspodjeli sredstava, u iznosu od 200.000 KM, donosi Vlada.

Vlada, takođe, donosi i Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći penzionerima i licima bez primanja starijim od 65 godina koji su se u vrijeme trajanja stanja nesreće našli u stanju socijalne potrebe. Javni poziv za dodjelu ove jednokratne pomoći raspisat će resorno ministarstvo, a za ovu namjenu, u Budžetu Vlade na ekonomskom kodu –Tekući transferi pojedincima (COVID-19) obezbijeđeno je 200.000 KM.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o načinu zbrinjavanja zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport zaduženo je da donese Protokol o međusobnoj saradnji osnovnih i srednjih škola, a na osnovu njega i Plan rasporeda zaposlenika osnovnih i srednjih škola koji nemaju normu ili ostaju bez dijela norme ili u potpunosti ostaju bez poslova, da na upražnjena radna mjesta zapošljavaju zaposlenike drugih škola. Ovom prilikom naglašeno je da niko od uposlenih neće biti u stanju tehnološkog viška te da će se ovom prespodjelom poslova zadržati postojeći broj uposlenih u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona.

Nakon što je dala saglasnost Kantonalnoj upravi za šumarstvo-Ministarstva za privredu na Program utroška namjenskih sredstava za javnu nabavku usluge izrade šumsko-privredne osnove za privatne šume na području BPK Goražde, sa ekonomskog koda- Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (Izrada projekta) u iznosu od 200.000 KM, Vlada je odobrila pokretanje postupka ove javne nabavke. Šumsko-privredne osnove za privatne šume i šumska zemljišta na području našeg kantona (Grad Goražde, općine Pale i Foča u FBiH) donose se na period od 10 godina.

Na današnjoj sjednici, Vlada je imenovala koordinatora i članove Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima koji čine predstavnici nadležnih isntitucija i organizacija civilnog društva. Jedna od glavnih aktivnosti ovog tima je izrada i usaglašavanje prijedloga Akcionog plana Vlade BPK za provedbu Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima BiH (2020-2023.) kao i planiranje i provođenje mjera na njegovoj realizaciji.

Upravi policije Ministarstva za unutašnje poslove BPK Goražde data je saglasnost za nabavku dijela uniformi za pripadnike Jedinice za podršku, motociklistička i biciklistička odijela, u ukupnoj vrijednosti od 47.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila sredstva na ime učešća u organizaciji planinarskog pohoda „Grebak-put života“ Goražde 2020.godine kao i za sufinansiranje obilježavanja 77. godišnjice Bitke na Sutjesci.

Na kraju sjednice, a na osnovu Memoranduma o razumijevanju potpisanog krajem prošle godine, Vlada je odobrila isplatu novčanih sredstava u visini od 5.000 KM Memorijalnom centru Srebrenica –Potočari, Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine.

 

www.bpkg.gov.ba