Na području BPK Goražde stabilna epidemiološka situacija

Ipak, imajući u vidu da broj oboljelih širom države svakog dana raste, na građanima je da povećaju dozu opreza kroz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, kako bi se rizici od pojave koronavirusa na ovom području sveli na minimum, navode iz goraždanskog Doma zdravlja.

– Građani trebaju biti svjesni da virus nikada nije ni otišao i da će biti prisutan sve dok se ne pronađe vakcina ili eventualno lijek. Preporuke moraju ostati na snazi i građani ih trebaju poštivati, a to je da se drži socijalna distanca od dva metra, da se maska obavezno nosi u zatvorenom prostoru pa i otvorenom gdje nije moguće držati distancu, da se redovno peru ruke i to su najvažnije mjere. One restriktivne koje smo imali urodile su plodom, ali sada kada ih je većina ukinuta sve zavisi od svijesti građana i zaista apel da nastave izbjegavati bliske kontakte – ističe direktor ove zdravstvene ustanove dr. Edin Čengić.

Naglasio je da se higijensko-epidemiološke mjere i dalje poštuju u ovoj ustanovi uz redovno pružanje svih usluga pacijentima.

-Pružamo sve usluge, redovne specijalističke i druge preglede, koji su ranije bili obustavljeni za vrijeme prirodne nesreće, s tim da smo i dalje zadržali sve mjere predostrožnosti. To podrazumijeva strogu trijažu na ulazu, svi pacijenti koji imaju neke simptome ili su ih skoro imali i koji su sumnjivi ili su imali neke kontakte, šalju se u našu Covid ambulantu da se tamo testiraju i tamo im se pruža usluga koju traže. Na taj način izbjegavamo ulazak velikog broja pacijenata u čekaonice i njihovo zadržavanje i taj će režim sigurno ostati još dugo vremena na snazi, da bi smo sačuvali i pacijente i zdravstvene ustanove od ponovne pojave koronavirusa i njegovog širenja – naglasio je on.

Na potrebu poštivanja higijensko-epidemioloških mjera upozorio je i kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde. Iz štaba su naveli kako je evidentno da se građani u većini slučajeva ne pridržavaju propisanih preporuka od Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva te su apelovali na građane za povećanu dozu opreza i odgovornosti.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove sugerisano je da pojača nadzor nad poštivanjem epidemioloških mjera dok je ponovo upućen i apel osobama koje dolaze iz inostranstva i planiraju boraviti na području BPK Goražde, da se jave Zavodu za javno zdravstvo u nadležnu epidemiološku službu.