Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde putem svojih resornih ministarstava počela je sa implementacijom kantonalnog Korona zakona

Prmeijerka Aida Obuća ističe da je za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa u ovom dijelu BiH planirano  oko milion konvertibilnih maraka, od čega je više od 600.000 KM predviđeno za pomoć privrednim subjektima.

„ Sutra 16.juna se zatvara javni poziv za prijavu svih  privrednih subjekata kojima je naredbama federalnog i kantonalnog štaba civilne zaštite bio onemogućen rad, tako da ćemo mi već do kraja ove sedmice znati koji su to korisnici po ovom osnovu, kada su u pitanju sredstva koja su korona zakonom predviđena za pomoć privrednim subjektima“ – pojašnjava Obuća.

Naglasila je da je kantonalnim korona zakonom planirana  i podrška u ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa u oblasti zdravstva ali i pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva.

„ Na posljednjoj sjednici Vlade u petak smo donijeli tu odluku i Ministarstvo zdravstva i socijalne politike dobilo je zadatak da u ovih  par dana raspiše javni poziv kako bi smo implementirali  sredstva u iznosu od 400.000KM na način da se po javnom pozivu 200.000KM dodjeli za pomoć zdravstvu a 200.000KM za socijalno ugroženo stanovništvo, tačnije za penzionere sa minimalnim penzijama koje iznose oko 370KM i za osobe koje su na području BPK Goražde starije od 65 godina a nemaju nikakvih primanja“- pojasnila je Obuća.

Dodala je da će se  po ovom osnovu, putem javnog poziva, dodjeljivati pojedinačni iznosi od 50 KM.

„ Smatrali smo da ćemo ovim mjerama koje su prve ali ne i jedine, početi da pomažemo konkretno svima onima koji su pogođni koronavirusom na području BPK Goražde“ – kazala je premijerka Aida Obuća.