Održan sastanak Savjetodavnog odbora za podršku uspostavljanju dualnog organizovanog stručnog obrazovanja BPK Goražde

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, održan je prvi sastanak Savjetodavnog odbora za podršku uspostavljanju dualnog organizovanonog stručnog obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Sastanku je prisustvovao i resorni ministar Arman Bešlija.

Na sastanku su predstavljene planirane aktivnosti za naredni period koje podrazumijevaju izradu planskih dokumenata u cilju jačanja saradnje sa poslodavcima te stvaranje uslova za adekvatno preuzimanje namijenjene uloge u sistemu dualno organizovanog stručnog obrazovanja i obuke.

Ovo tijelo će u narednom periodu pratiti aktivnosti projekta definisanih Operativnim planom i pružati svoj doprinos u provođenju projektnih zadataka, razmjeni informacija i unaprjeđenju znanja u oblasti dualno orjentisanog stručnog obrazovanja.

Takođe, članovi Savjetodavnog odbora će informisati strukture unutar institucija i organizacija ispred kojih su nominovani o aktivnostima i napretku u provođenju definisanih aktivnosti.

 

www.bpkg.gov.ba