Zapaženo učešće članova RK Drina: Na Crijetežu juče održano “Eko 7 activity” takmičenje u organizaciji Asocijacije radioamatera BiH

Na lokaciji Crijetež juče je održano – Eko sedam aktiviti –  takmičenje radioamatera. U takmičenju koje organizuje Asocijacija radioamatera Bosne i Hercegovine su učestvovali i čalnovi Radioamaterskog kluba Drina iz Goražda…

Naziv ovog takmičenja asocira na pozivni za BiH u radioamaterskom saobraćaju, zapažen doprinos odvijanju ovog takmičenja dali su i članovi goraždanskog radioamaterskog kluba Drina, ističe Senaid Pleh iz RK Drina.

“Cilj je uspostaviti što više veza sa što više zemalja na što većoj udaljenosti na kojoj se veze uspostavljaju”, kazao je.

Goraždanski radiomateri ističu da ne očekuje neke značajne rezultate obzirom da su uskraćeni i za bolju optičku vidljivost u odnosu na, primjera radi onu kojom raspolažu drugi, no onaj koji su ostvarili u prvom period takmičenja i ovaj put bi to mogao biti solidan plasma u konačnom zbiru. važnoj e učestvovati i pokazati novim mlađim čalnovima kluba zainteresovanim za radioamaterizam.