Donošenjem Zakona očekuje se poboljšanje stanja u ovoj oblasti i odgovornija veza između velikog broja etažnih vlasnika u BPK Goražde i upravitelja zgrada

Danas je u Goraždu održana prva javna rasprava o nacrtu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Javnu raspravu organizovalo je Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline u saradnji sa Ustavnom i zakonodavno-pravnom komisijom te Komisijom za prostorno uređenje, stambeno- komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona, prema riječima ministra za urbanizam Bojana Krunića, je njegovo usklađivanje sa odredbama federalnog Zakona o stvarnim pravima čija je primjena počela u martu 2014. godine. Usklađivanje postojećih zakona iz ove oblasti sa Zakonom o stvarnim pravima je obaveza svih kantona u Federaciji BiH.

„Drugi, ne manje važan razlog za donošenje ovog zakona je što je dosadašnji kantonalni Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i o upravljanju zgradama donesen 2001. godine i tokom njegove primjene pokazali su se mnogobrojni nedostaci, pa se ukazala potreba da se izvrši njegovo inoviranje te da se poboljšaju odredbe koje govore o pravima i obavezama upravitelja i etažnih vlasnika. Novim zakonskim odredbama definisano je i to da su jedinice lokalne samouprave u svojim budžetima dužne planirati određeni dio sredstava za stambeni fond. Znači, jedan od bitnijih razloga za donošenje ovog Zakona jeste što nadležnosti prelaze na Gradsku upravu i opštine u sastavu Kantona, tako da će uređivačku politiku tj. odnose izmeđe etažnih vlasnika i upravitelja kao i o njihovim problemima od sada odlučivati Grad i općine u sastavu kantona“ –kazao je ministar Krunić.

Naglašava da je Zakon o stvarnim pravima predvidio da se pored privrednih subjekata, poslovima upravitelja mogu baviti i fizička lica, obrtnici, ako su u skladu sa Zakonom registrovani za tu vrstu djelatnosti.

Ministar Krunić očekuje da će Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade BPK Goražde, nakon uvrštavanja svih sugestija i primjedbi sa današnje rasprave i javnih rasprava koje će se sutra i prekosutra održati u općinama Pale i Foča u Federaciji, u formi prijedloga biti završen u narednih 15 do 20 dana.

Ovaj zakon uvršten je u Program rada Skupštine BPK Goražde i o njemu trebalo bi se raspravljati na narednom skupštinskom zasjedanju koje je zbog pandemije prolongirano na mjesec dana.

Donošenjem Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade BPK Goražde očekuje se, kako je istaknuto, poboljšanje stanja u oblasti korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade te regulisanje bolje i odgovornije veze između velikog broja etažnih vlasnika u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i upravitelja zgrada. Pored toga, u slučaju nužnih troškova i popravki, koji mogu uticati na sigurnost i živote građana, a etažni vlasnici na svom računu nemaju dovoljno sredstava za sanaciju istih, Grad, odnosno općine su dužne u svojim budžetima svake godine planirati sredstva za finansiranje ili sufinansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, u skladu sa mogućnostima. Takođe, ovim zakonom po prvi put regulisano je održavanje zajedničkih dijelova u novoizgrađenim zgradama.

 

www.bpkg.gov.ba