Otvoreno pismo roditelja: MI ŽELIMO DA DJECU LIJEČE PEDIJATRI!

Poštovani gradonačelniče i gradski vijećnici, građani i roditelji,
Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Grada Goražde zakazanoj za četvrtak, 25. juni 2020. ponovo se nalazi odluka o izmjenama Statuta Doma zdravlja Goražde kojom se traži saglasnost Gradskog vijeća na izmjene koje je predložio menadžment Doma zdravlja.
Grupa „Roditelji Goražde“ nastala je u februaru 2019. kada smo se organizirali da se čuje nas glas i mišljenje o ideji menadžmenta Doma zdravlja Goražde da kartone naše djece od navršenih 6 godina premjeste iz dječijeg dispanzera u porodične ambulante.
Prvi put smo se okupili 15.03.2019. na radnom sastanku i tada smo donijeli nekoliko zaključaka. Jedan od njih bio je da tražimo od Gradskog vijeća Grada Goražde da obustavi taj plan dok se roditelji ne izjasne putem ankete.
MI RODITELJI SMO SE O SVEMU VEĆ IZJASNILI DVA PUTA
Krajem marta 2019. su tri vijeća roditelja: OŠ Fahrudin Fahro Baščelija, vrtića Sunce i vrtić SOS, organizirala pisano anketiranje roditelja. Nažalost, tada se sa nama nisu uvezala VR OŠ Husein ef. Đozo i OŠ Mehmedalija Mak Dizdar.
Na RTV BPK-a organizirana je veoma gledana dijaloška emisija „Riječ po riječ“ na kojoj su učestvovali predstavnica FB grupe, predstavnik predlagača – gradske službe i direktor DZ. Svi su iznijeli svoje stavove.
Anketiranjem u martu 2019. su obuhvaćeni svi roditelji školske djece iz jedne gradske škole, predškolske djece koja pohađaju dva vrtića i predškolske djece koja su pohađala obavezni predškolski program u dva gradska vrtića i organizirao se samostalno jedan razred iz OŠ Husein ef. Đozo.
Izjasnilo se ukupno 770 roditelja, od kojih se 708 izjasnilo da su PROTIV prijedloga da se djeca od 6 do 14 godina prebace na liječenje u porodične ambulante!
Tri VR su poslala dopise gradonačelniku i Gradskom vijeću i obavijestili ih o rezultatima ankete i stavovima roditelja. Ispred FB grupe poslat je dopis u kojem je navedeno da se roditelji protive prebacivanju dječijih kartona i traže:
1. Da se angažira još jedan pedijatar (npr. i pedijatar u penziji);
2. Da se razmotri još jedna specijalizacija iz pedijatrije (specijalizant se vraća sa specijalizacije za tri godine a pedijarica za pet godina odlazi u penziju);
3. Da se odvoje zdrava i bolesna djeca u dispanzeru (vakcine i sistematski).
Nakon što smo to sve uradili u martu 2019., priča je obustavljena, da bi se ponovo ista odluka našla na dnevnom redu u decembru 2019.
U decembru 2019. smo se ponovo organizirali i ponovo su se sva tri VR izjasnila i poslala dopise gradonačelniku i Gradskom vijeću. Svi smo se izjasnili da se protivimo ideji prebacivanja dječijih kartona i da i dalje stojimo iza tri zahtjeva iz marta 2019.
Čak je VR OŠ Fahrudin Fahro Baščelija u decembru 2019. ponovo organiziralo izjašnjavanje svih roditelja i ponovo su se svi razredi izjasnili da se protive prebacivanju kartona djece u porodične ambulante!!!
U međuvremenu je DZ Goražde u dva navrata raspisivao konkurs za pedijatra (i pulmologa). Na prvi konkurs u aprilu 2019. se niko nije javio, a o drugom konkursu nemamo informacija, ali svima nam je poznato da u cijeloj BiH imamo nedostatak pedijatara i da su u tome prvi na udaru mali gradovi i dječija zaštita djece u malim gradovima!
U međuvremenu su nakon situacije sa korona virusom, odvojene vakcine djece u posebno uređene prostorije u Prvom maju.
PROTIVLJENJE STRUKE
Mi roditelji ističemo da se i Udruženje ljekara porodične medicine BPK-a Goražde cijelo vrijeme protivi prijedlogu menadžmenta DZ da se djeca od 6-14 godina liječe u ambulantama porodične medicine. Oni su 22.06.2020. gradskim vijećnicima i gradonačelniku poslali svoje četvrto po redu pismo u kojem ponovo ponavljaju svoje stavove i brigu zbog posljedica ovakve odluke!
Takođe, važno je napomenuti da su u Republici Srpskoj djecu od navršenih 6 godina prebacili u porodične ambulante prije nekoliko godina i da se to nije pokazalo kao dobro rješenje. Udruženje pedijatara RS-a se već dvije godine zalaže kroz institucije da se djeca vrate na liječenje pedijatrima.
U Federaciji BiH bilo je pokušaja da se djeca prebace u porodične ambulante i ti pokušaji su negdje uspjeli a ponegdje propali. Tamo gdje su uspjeli (npr. Zeničko-dobojski kanton) pokazuje se da to nije dobro rješenje i postoje grupe koje se bore da se djeca vrate pedijatrima.
Zvanični stav Udruženja pedijatara Federacije BiH je isti kao i stav Udruženja pedijatara RS-a: djecu treba da liječe pedijatri i ne treba dopustiti dalje urušavanje sistema dječije zdravstene zaštite u BiH.
NAŠA DJECA SU NAŠE NAJVEĆE BLAGO
Pozivamo gradonačelnika Grada Goražde Muhameda Ramovića sa saradnicima i vijećnike u Gradskom vijeću kao naše predstavnike da na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća odbace ovu ideju menadžmenta DZ i ne vraćaju nas decenijama unazad.
Naša djeca su naše najveće blago i treba da svi skupa učinimo sve da im osiguramo najbolje uslove, uključujući i pravo da ih u Domu zdravlja liječe pedijatri u dječijem dispanzeru.