REAKCIJE NA TVRDNJE DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA: Pacijenti s područja BPK Goražde imaju povlašten status kod prijema u KCUS

Ministarstvo zdravstva BPK Goražde, Kantonalna bolnica Goražde i Zavod zdravstvenog
osiguranja BPK demantovali izjavu direktora goraždanskog Doma zdravlja
Pacijenti s područja BPK Goražde imaju povlašten status kod prijema u KCUS
Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde, JZU Kantonalna bolnica Goražde i JU Zavod zdravstvenog
osiguranja BPK Goražde reagovali su povodom istupa na društvenim mrežama direktora
Doma zdravlja „dr.Isak Samokovlija“u Goraždu dr.Edina Čengića i pisma koje je uputio
direktorici Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu.
U reagovanjima se navodi:
„Iznenađeni smo istupom direktora Doma zdravlja „dr.Isak Samokovlija“ u Goraždu dr.Edina
Čengića i pismom koje je uputio direktorici KCUS Sarajevo.
Uvažavajući brigu direktora za zdravlje pacijenata, smatram neprimjerenim ovakve izjave
kojima se širi panika među građanima i pacijentima koji imaju svu potrebnu zdravstvenu
njegu kako u Kantonalnoj bolnici Goražde, tako i u Kliničkom centru u Sarajevu, jer ulažemo
maksimalne napore i sredstva kako bismo ojačali zdravstveni sistem i pravovremeno
odgovorili svim situacijama.
Saradnja našeg Kantona sa Univerzitetskim kliničkim centrom u Sarajevu uvijek je, a posebno
za vrijeme proglašenja stanja nesreće zbog pandemeije COVID-a 19, na visokom nivou i
pacijenti s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde imaju privilegovani (VIP) status
prilikom prijema u ovaj centar.
Smatram da izjava direktora Čengića ne doprinosi nastavku dobre saradnje a posebno što
direktor, prilikom slanja ovog pisma i zloupotrebom društvenih medija, nije poštovao
hijerarhiju, odnosno što je izostala komunikacija sa kantonalnim Ministarstvom zdravstva,
Kantonalnom bolnicom, a u konačnici i sa osnivačem ove javne ustanove“- stoji u reagovanju
ministra Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde
Eniza Halilovića.
Direktorica Kantonalne bolnice Goražde prim.dr.Nermina Kamenica takođe se ograđuje od
istupa direktora Doma zdravlja Goražde te demantuje da pacijenti čekajući test umiru.
„To nije u nadležnosti direktora, jer svi takvi pacijenti se upućuju u Kantonalnu bolnicu gdje
se zbrinjavaju i mi imamo puteve već uspostavljene za takve pacijente u hitnosti, COVID
operacionu salu i COVID salu za trudnice. Našu dugogodišnju uspješnu saradnju sa KCUS
potvrđuje uspješno liječenje upućenih pacijenata i naši uposleni koji se edukuju na
specijalizacijama i edukacijama. Demant je i potvrda jučerašnjih hitnih rezultata testa za 5
pacijenata i trudnice“- navodi se u dopisu direktorice Kantonalne bolnice.
Reagovao je i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde Salem Halilović koji
ističe da u nastojanju osiguranja visokog nivoa zdravstvene zaštite osiguranika na području
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Zavod već duži period ima uspješnu poslovnu
saradnju sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, te da se potpisanim Ugovorom o
međusobnim odnosima u pružanju usluga obezbjeđuje adekvatna zdravstvena zaštita za sve
pacijente s područja ovog kantona.

„Želimo posebno naglasiti dobru saradnju i koordinaciju za vrijeme COVID 19, pored usluga
koje su pružali blagovremeno i testirali naše osiguranike. Također, želimo napomenuti da su
ispoštovane sve odredbe ugovora o međusobnim odnosima u pružanju usluga zdravstvene
zaštite te da je pacijentima s područja našeg Kantona omogućena kvalitetna zdravstvena
zaštita“- stoji u izjavi direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde.