Štab preduzeo sve aktivnosti na suzbijanju koronavirusa u BPK Goražde; do 29.05.2020. godine testirane ukupno 1642 osobe, odnosno 7% populacije

Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde na 8. redovnoj sjednici, održanoj 24.06.2020. godine primio je k znanju usmenu informaciju o trenutnom stanju na području BPK Goražde sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19). Prema riječima predsjedavajućeg Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, epidemiološka situacija u BPK Goražde je stabilna, uz jedan novi zabilježeni slučaj koronavirusa.

Razmatrana je Informacija o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde za period 27.02.2020. godine do 21.06.2020. godine. U navedenom periodu zabilježeno je 19 požara, te 24 dojave o pronalasku NUS-a koji je uništen od strane A tima FCUZ.

Pojavom pandemije koronavirusa, dana 16.03.2020. godine Vlada FBiH donijela je Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovanu pojavom koronavirusa (COVID 19) na području FBiH, nakon čega je Kantonalni štab civilne zaštite preduzeo sve aktivnosti na suzbijanju koronavirusa u BPK Goražde. Od 19.03.2020. godine do 13.05.2020. godine na području BPK Goražde zabilježena su ukupno 23 slučaja pozitivna na koronavirus, a do 29.05.2020. godine izvršeno je testiranje ukupno 1642 osobe, odnosno 7% populacije, a testiranja su nastavljena i dalje. Svih 23 slučaja su oporavljeni.

Vlada FBiH na hitnoj sjednici 29.05.2020. godine donijela je Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanu pojavom koronavirusa (COVID 19) na području FBiH. U posmatranom periodu, Kantonalni štab civilne zaštite održao je 36 nastavaka 1. vanredne sjednice.

Do kraja zasjedanja, članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde primili su k znanju Izvještaj o utrošku finansijskih sredstava dostavljen od strane Grada Goražde za sredstva dodijeljena za saniranje štete od požara, i isti proslijedili Vladi BPK Goražde.

Razmatrana je molba Udruženja Atletski klub Goražde iz Goražda za pomoć u organizaciji „Maratona mira Goražde-Srebrenica 2020“.

 

www.bpkg.gov.ba