Grad Goražde i u 2020. godini nastavlja sufinansirati rad i aktivnosti boračkih udruženja

Nakon što je Gradsko vijeće Grada Goražda na 26. redovnoj sjednici usvojilo Odluku o usvajanju Programa raspodjele i utroška novčanih sredstava planiranih Budžetom za 2020. godinu na poziciji za boračku populaciju, u Maloj sali Gradske uprave danas je organizovano potpisivanje Ugovora o namjenskom prijenosu novčanih sredstava za sufinansiranje rada i aktivnosti udruženja boračkih populacija, koji se potpisuju na osnovu prethodno pomenute Odluke.

Sredstva u iznosu od 35.400,00 KM su dodjeljena Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca BPK-a Goražde, Savezu RVI ”Sinovi Drine” BPK-a Goražde, Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja ”Zlatni ljiljan” BPK-a Goražde, Udruženju demobilisanih boraca BPK-a Goražde, Udruženju ”Svjetlost Drine” Goražde i Udruženju Veterani rata, Zelene beretke i Patriotska liga BPK-a Goražde.

Kako je istakao gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović, Gradska uprava redovno podržava aktivnosti boračkih udruženja, kako kroz redovne tranše tako i kroz druge vidove pomoći – ”Nakon usvajanja Budžeta Grada Goražda za 2020. godinu od strane Gradskog vijeća Goražde, usvojen je i Program raspodjele i utroška novčanih sredstava planiranih Budžetom za 2020. godinu na poziciji za boračku populaciju, na osnovu čega smo danas potpisali ugovore sa 6 naših boračkih udruženja. Ukupan iznos koji imamo na raspolaganju je 150.000,00 KM, od čega je 80.000,00 KM planirano za boračka udruženja i njihove aktivnosti koje provode, te 70.000,00 KM za socijalno ugrožene porodice po njihovim zahtjevima. Danas smo potpisali ugovore u vrijednosti 35.400,00 KM, a razlika će biti utrošeno po projektima, za liječenje boračkih populacija, i njihove aktivnosti koje provode tokom godine. Služba za boračka pitanja Grada Goražda ima komisiju, koja radi redovno, predlaže rješavanje pojedinačnih predmeta pomoćniku, pomoćnik predmete dostavlja meni. Nadamo se da ćemo svih 12 tranši da isplatimo prema punjenju Budžeta i volio bih da do januara im isplatimo sve tranše, kao i udruženjima koja okupljaju populaciju sa posebnim potrebama.”

Nesib Hodo, predstavnik Udruženja demobilisanih boraca BPK-a Goražde, naglašava dobru saradnju koju ovo Udruženje ima sa Gradskom upravom”Naša mjesečna tranša je oko 600,00 KM koju koristimo za rad Udruženja. Mi imamo negdje oko 400 neazposlenih demobilisanih boraca i ova tranša nam mnogo znači mada je neredovna tranša od Kantona do sada su uplatili samo jednu, a evo sa Gradskom upravom smo potpisali sporazum i nadam se da će biti isplate, kao do sada, jer ne možemo funkcionistai bez ovih sredstava. Mi imamo uposlenog sekretara i vozača tako da su sredstva neophodna za isplaćivanje njihovih plata kao i za troškove funkcionisanja udruženja. Nije ista tranša svim boračkim udruženjima zavisi od broja populacije koju okupljaju.”

 

Grad Goražde