AMUS pomaže raznolikosti kulturne scene u BiH

Uprkos posljedicama i finansijskim problemima nastalim usljed pandemije koronavirusa, Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca ne odustaje od namjere da pomogne razvoju raznolikosti bosanskohercegovačke kulturne scene.

Upravni odbor AMUS-a raspisao je, i ove godine, Konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene kojim su obuhvaćene sljedeće oblasti: muzičko stvaralaštvo, muzičke manifestacije te muzičko izdavačko stvaralaštvo.

Pravo da konkurišu za sredstva iz Fonda imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije Bosne i Hercegovine koja ispunjavaju uslove konkursa. Konkurs ostaje otvoren mjesec dana, a prijave se mogu slati do 3. Augusta 2020. godine.

Svi zaintersirani mogu pronaći više informacija na zvaničnoj web stranici Udruženja amus.ba ili direktno putem linka.

klix