Sveukupnom reformom javne uprave do promjene i unaprjeđenja statusa državnih službenika i namještenika u javnoj upravi

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća sastala se danas sa predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH Samirom Kurtovićem, a sastanku su prisustvovali i predsjednik Koordinacije sindikata državnih službenika i namještenika BPK Goražde Elmir Pilav te predstavnik Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Alma Šabanija.

Cilj sastanka je nastavak socijalnog dijaloga u vezi donošenja Zakona o plaćama u organima vlasti BPK Goražde, a ovom prilikom razgovarano je i o položaju i statusu državnih službenika i namještenika kako u FBiH, tako i u našem kantonu. Istaknuto je da je jedan od prioriteta u sklopu reformskih aktivnosti u javnoj upravi u narednom periodu i donošenje Zakona o plaćama i naknadama u organima državne službe BPK Goražde.

Takođe, istaknuto je da je do određenog zastoja u donošenju ovog propisa došlo zbog pojave pandemije koronavirusa koja je u velikoj mjeri uticala na ekonomsku i privrednu aktivnost u našem kantonu.

U narednom periodu očekivati je da će se intezivrati razgovori sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u BPK Goražde kako bi se u što kraćem roku iznašla najbolja rješenja te dostavio prijedlog zakona u skupštinsku proceduru.

Kako je istaknuto na sastanku, Bosansko-podrinjski kanton Goražde će nastaviti provoditi aktivnosti koje se provode i na nivou države i entiteta koji se odnose na sveukupnu reformu javne uprave koja bi rezultirala stvaranju moderne, efikasne i na istim načelima zasnovane javne uprave u FBiH.

Uzimajući u obzir sve ove aktivnosti, očekivati je da će se značajno promijeniti i unaprijediti status državnih službenika i namještenika u javnoj upravi.

www.bpkg.gov.ba