BPK : Informacija Uprave policije

U protekla 24 sata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, registrovan je jedan događaj gdje postoje elementi krivičnog djela “Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije” iz člana 226. KZ F BiH, protiv jednog lica. Upoznati su Kantonalna inspekcija i epidemiolog. Rad na navedenom događaju je u tokuN