Prezentirana informacija o stanju obrazovanja na području BPK Goražde

Informaciju o ovoj temi prezentirao je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija, a nakon toga uslijedila je konstruktivna diskusija poslanika u Skupštini BPK Goražde.

Na prijedlog predsjedavajuće Edite Velić, sjednica je prekinuta, uz prethodno usvojeni zaključak kojim se zadužuje resorno ministarstvo da na osnovu iznesenih diskusija pripremi prijedlog zaključaka i uputi ih u skupštinsku proceduru, nakon čega će se zakazati nastavak 2. tematske sjednice Skupštine BPK Goražde.

www.bpkg.gov.ba