U skupštinsku proceduru upućene izmjene Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 11.vanrednoj sjednici utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće te ga po skraćenom postupku uputila u skupštinsku proceduru.

Razlog za donošenje ovog zakona je namjera Vlade da jednokratno pomogne korisnike subvencije koji su u vrijeme trajanja nesreće imali otežano poslovanje i pad prihoda u odnosu na isti period prošle godine. Izmjenama se produžava rok važenja zakona sa 60 na 90 dana od dana prestanka primjene Odluke Vlade Federacije o stanju proglašenja nesreće prouzrokovane pojavom pandemije koronavirusa, a produženje se, kako je istaknuto, vrši iz razloga što je potrebno dodatno vrijeme za provjeru aplikanata, obzirom da se provjeravaju podaci i od strane komisije te Porezne uprave.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i primila k znanju dopunu Informacije o radu Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i trenutnoj epidemiološkoj situaciji vezanoj za COVID – 19 na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Informaciju o dosadašnjim aktivnostima Vlade u vrijeme pandemije virusa Covid 19.

Ove informacije upućene su Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona na razmatranje i trebale bi se naći na njenom sutrašnjem zasjedanju.

 

www.bpkg.gov.ba