Sastanak sa poljoprivrednicima u zgradi vlade

Na inicijativu Udruženja poljoprivrednih proizvođača Grada Goražde, danas je u zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upriličen sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima.

Na sastanku sa premijerkom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aidom Obućom i ministrom za privredu Mensadom Arnautom razgovarano je o problematici s kojom se susreću poljoprivredni proizvođači, s akcentom na rješavanje problema nedostatka  gradske pijace. Kako ističu,  poljoprivrednici iz ovog dijela BiH dovedeni su u veoma tešku situaciju, nakon što je gradska pijaca u Goraždu zapečaćena krajem novembra prošle godine u akciji Federalne porezne uprave, budući da su prinuđeni svoje proizvode izlagati pored prostora pijace, jer adekvatnog rješenja za tržnicu još u u praksi nema.Ovom prilikom zatražena je podrška i pomoć resornog ministarstva u rješavanju ovog gorućeg problema.

Takođe, zatraženo je da se prilikom planiranja budžeta, sredstva predviđena za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji planiraju bar u onom obimu koji je bio do sada te da se započne sa isplatom podsticaja za 2019.godinu.