Završetak radova na dionici Hrenovica Bare

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća, kantonalni ministar za privredu Mensad Arnaut i načelnik Općine Pale u FBiH Asim Zec danas su ozvaničili završetak radova na modernizaciji regionalnog putnog pravca R 448, dionica Hranjen – Bare.

Iz budžeta Direkcije za ceste BPK u asfaltiranje dionice u dužini od 2,1 kilometar uloženo je oko 300.000 KM.

„ Poznato je da ovaj putni pravac povezuje općinu Pale u FBiH sa Gradom Goražde, a to je jako frekventna putna komunikacija i bilo je potrebno da se izvrši modernizacija i stvore bolji uslovi za sve stanovnike  koji svakodnenvno koriste ovaj put. U skladu sa finansijskim mogućnostima posredstvom Direkcije za ceste će se nastaviti i modernizacija ostatka ovog regionalnog puta jer je to jako neophodno za sve stanovnike“ – istakla je premijerka Aida Obuća.

Firma „Okac“ iz Goražda radove je okončala prije predviđenog roka, a modernizacija ovog putnog pravca je od velikog značaja posebno za stanovnike Općine Pale u FBiH.

Načelnik Asim Zec podsjeća da je ova putna komunikacija bila magistralna a potom regionalna, te da je povezivala Sarajevo i Goražde.

„U ovoj situaciji bitna nam je veza Prače sa Goraždem. Više godina radilo se u etapama asfaltiranje u skladu sa finansijskim sredstvima, međutim nije u potpunosti završen projekat iz razloga što je samo stavljen gazeći sloj a habajući sloj nikada nije urađen jer na ovoj dionici u dužini od 42 kilometra to je ogromna suma novca.Zbog potrebe prijevoza učenika prema Goraždu tražio sam da se ovaj put održava i da se na prostoru gdje je najkritičnije izvrši presvlačenje asfaltom jer odavde oko 30 djece ide u srednje škole u Goraždu, što je u dosadašnjim uslovima bio rizik i za djecu i za prijevoznike“ – istakao je Zec.

Dodao je da ostaje obaveza da se u narednim godinama obezbjede dodatna sredstva za modernizaiju kompletne dionice.

„ U narednom periodu u sklopu ljetnog održavanja određene aktivnosti će se provoditi na ovom putnom pravcu, a  u planu i programu Direkcije za ceste Ministarstva za privredu predložene su određene aktivnosti koje će se nastaviti na ovom regionalnom putu, kako bi bio adekvatan za nesmetano odvijanje saobraćaja“ – kazao je ministar za privredu BPK Mensad Arnaut.