NAREDBE KRIZNOG ŠTABA Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde

  1. Dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru na području BPK Goražde pod slijedećim uvjetima:

 

  • ne više od 20 ljudi u zatvorenom prostoru,
  • ne više od 50 ljudi na otvorenom prostoru.

 

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućava obaveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova kućnog domaćinstva).

 

S ciljem smanjenja rizika od COVID-19, kao i zaštite ličnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u F BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa u skladu sa propisima o javnom okupljanju, kao i Kriznom štabu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde.

 

  1. Dozvoljava se održavanje sportskih natjecanja, ali bez prisustva publike, uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Fwederacij BiH (higijesnko-epidemioloških mjera).

 

  1. Dozvoljava se održavanje trenažnih procesa sportista svih sportskih klubova, uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federacij BiH (higijesnko-epidemioloških mjera).

 

  1. Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom i na otvorenom prostoru na području BPK Goražde, uz obavezno održavanje fizičke distance od 2 metra između osoba.

 

  1. Zabranjuje se usluživanje nargila u svim objektima na području BPK Goražde.

 

  1. Zbog nedostatka reagensa, a u cilju zaštite stanovništva od eventualno daljeg širenja koronavirusa na području BPK Goražde, zabranjuju se serološka testiranja u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama na području BPK Goražde, osim u slučaju medicinskih indikacija konstatovanih od strane nadležnog ljekara.

 

  1. Naredba se donosi s rokom važenja od 15 dana, računajući od dana početka primjene ove Naredbe, izuzev tačke 6. Naredbe.

 

  1. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 07.08.2020.godine.